DIALEKTORDET
OMSETJING

samfares

heile tida, utan stopp, lang rekke

Bruksdøme
Dæ jekk føLk samfares frå kjørkja te prestegaL`n.

Lytt til lydfil